Vrácení zboží

Většinu zboží zakoupeného v našem e-shopu můžete v zákonné čtrnácti denní lhůtě vrátit nebo ho vyměnit. Zboží nám stačí zaslat nebo donést spolu s kopií faktury, řádně vyplněným formulářem o vrácení zboží a kompletním příslušenstvím v originálním balení na adresu naší provozovny. Sterilní produkty nesmějí mít porušený obal a musejí být vráceny ve 100% stavu. Elektronické přístroje jako tetovací strojky, napájecí zdroje, pedály a sterilizátory nesmějí mít sebemenší známky opotřebení.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlou

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Zuzana Tomanová Tattoomania, se sídlem: Na Vyhlídce 454/52, 36001, Karlovy Vary identifikační číslo: 73457728, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem, info@tattoomania.cz. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

Pro doručení použijte adresu: Tattoo Shop, Petřín 1298/4, Karlovy Vary 36001.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení a následné kontrole vráceného zboží.